Phim về cộng đồng LGBT sẽ có mặt tại Liên hoan phim Tài liệu Châu Âu - Việt Nam lần thứ 8

Liên hoan phim tài liệu Châu Âu - Việt Nam lần thứ 8. Ảnh: N.Thủy
Liên hoan phim tài liệu Châu Âu - Việt Nam lần thứ 8. Ảnh: N.Thủy
Liên hoan phim tài liệu Châu Âu - Việt Nam lần thứ 8. Ảnh: N.Thủy
Lên top