Phim truyền hình Việt: Không thiếu dấu ấn của Bảo Thanh, Lan Phương

Lan Phương, Bảo Thanh ghi dấu với nhiều tác phẩm truyền hình. Ảnh: NSCC.
Lan Phương, Bảo Thanh ghi dấu với nhiều tác phẩm truyền hình. Ảnh: NSCC.
Lan Phương, Bảo Thanh ghi dấu với nhiều tác phẩm truyền hình. Ảnh: NSCC.
Lên top