Phim "Ròm" có thể được cấp phép lại sau yêu cầu "tiêu huỷ"

Một cảnh trong phim "Ròm".
Một cảnh trong phim "Ròm".
Một cảnh trong phim "Ròm".
Lên top