Phim của Trấn Thành, Lý Hải, Ngô Thanh Vân hoãn chiếu, rạp Tết còn lại gì?

Các phim Tết  đang cố gắng ra rạp. Ảnh: CGV.
Các phim Tết đang cố gắng ra rạp. Ảnh: CGV.
Các phim Tết đang cố gắng ra rạp. Ảnh: CGV.
Lên top