Philippe Bouler: “Các ca sĩ Việt Nam có gout tốt nhất đều là nữ”