Phía Quang Lê nói về tin đồn mâu thuẫn với Huyền Trân - Tịnh thất Bồng Lai

Phía Quang Lê xác nhận không còn liên lạc với Huyền Trân sau khi chấm dứt làm việc. Ảnh: NSCC.
Phía Quang Lê xác nhận không còn liên lạc với Huyền Trân sau khi chấm dứt làm việc. Ảnh: NSCC.
Phía Quang Lê xác nhận không còn liên lạc với Huyền Trân sau khi chấm dứt làm việc. Ảnh: NSCC.
Lên top