Phi Nhung - Như Quỳnh: Tuổi thơ cơ cực, gắn với bolero và tình bạn 20 năm

Tình bạn hơn 20 năm của Phi Nhung - Như Quỳnh. Ảnh: NSCC
Tình bạn hơn 20 năm của Phi Nhung - Như Quỳnh. Ảnh: NSCC
Tình bạn hơn 20 năm của Phi Nhung - Như Quỳnh. Ảnh: NSCC
Lên top