Phi Nhung: Khán giả yêu mến, bắt hát trọn 6 bài của NS Hà Phương mới cho về

Phi Nhung kể chuyện đi diễn tỉnh. Ảnh: CTCC.
Phi Nhung kể chuyện đi diễn tỉnh. Ảnh: CTCC.
Phi Nhung kể chuyện đi diễn tỉnh. Ảnh: CTCC.
Lên top