Phi Nhung có gì ở tuổi U50?

Phi Nhung trẻ trung đón tuổi 49. Ảnh: NSCC.
Phi Nhung trẻ trung đón tuổi 49. Ảnh: NSCC.
Phi Nhung trẻ trung đón tuổi 49. Ảnh: NSCC.
Lên top