Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phát hành bộ tem chung Việt Nam – Thái Lan