Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phát động cuộc thi “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2016”