Phan Mạnh Quỳnh, Bùi Lan Hương, Thủy Tiên: Ngã rẽ của 3 ca sĩ hát nhạc phim

3 ca sĩ nổi danh vì những bản nhạc phim. Ảnh: NSCC.
3 ca sĩ nổi danh vì những bản nhạc phim. Ảnh: NSCC.
3 ca sĩ nổi danh vì những bản nhạc phim. Ảnh: NSCC.
Lên top