Phận đời 3 tài tử đóng Sa Tăng - Tây du ký: Người chật vật, người qua đời

Các tài tử từng đóng Sa Tăng trong Tây du ký. Ảnh: Xinhua.
Các tài tử từng đóng Sa Tăng trong Tây du ký. Ảnh: Xinhua.
Các tài tử từng đóng Sa Tăng trong Tây du ký. Ảnh: Xinhua.
Lên top