Phận đời 3 công chúa nổi tiếng của Tây du ký: Người mất, người là tỉ phú

3 công chúa trong Tây du ký. Ảnh: Xinhua.
3 công chúa trong Tây du ký. Ảnh: Xinhua.
3 công chúa trong Tây du ký. Ảnh: Xinhua.
Lên top