Phan Anh, Hoàng Bách thán phục tài năng diễn kịch của học sinh trường Ams

Ban giám khảo dành nhiều khen ngợi cho các tài năng trường Ams. Ảnh: BTC
Ban giám khảo dành nhiều khen ngợi cho các tài năng trường Ams. Ảnh: BTC
Ban giám khảo dành nhiều khen ngợi cho các tài năng trường Ams. Ảnh: BTC
Lên top