Bất hợp lý trạm thu phí BOT
Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phạm Hương, Nam Em ngồi máy cày vượt đường lầy lội trao quà cho trẻ em vùng cao