Phạm Băng Băng “chơi trội” với sườn xám và môi tím