GS Đặng Văn Bài:

Phải xử lý đến cùng các sai phạm tại di sản Tràng An

Công trình cầu xuyên vùng lõi xâm phạm nghiêm trọng di sản Tràng An, Ninh Bình.
Công trình cầu xuyên vùng lõi xâm phạm nghiêm trọng di sản Tràng An, Ninh Bình.
Công trình cầu xuyên vùng lõi xâm phạm nghiêm trọng di sản Tràng An, Ninh Bình.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM