Từ việc lọt “đường lưỡi bò” phi pháp của Trung Quốc trong phim “Everest - Người tuyết bé nhỏ”:

Phải cải tổ Hội đồng duyệt phim

Cảnh phim “Ròm”. Nguồn ảnh: phunuonline.com.vn
Cảnh phim “Ròm”. Nguồn ảnh: phunuonline.com.vn
Cảnh phim “Ròm”. Nguồn ảnh: phunuonline.com.vn
Lên top