Phá dỡ, cải tạo công trình Panorama sai phạm ở đèo Mã Pí Lèng

Nhà hàng Panorama trước khi bị phá dỡ. Ảnh: Đăng Huỳnh
Nhà hàng Panorama trước khi bị phá dỡ. Ảnh: Đăng Huỳnh
Nhà hàng Panorama trước khi bị phá dỡ. Ảnh: Đăng Huỳnh
Lên top