PGS Văn Như Cương: Không phải cứ giỏi là muốn phong chức danh gì cũng được

PGS Văn Như Cương cho rằng không nên "ngộ nhận" những chức danh tự phong như vậy. Ảnh Huyên Nguyễn
PGS Văn Như Cương cho rằng không nên "ngộ nhận" những chức danh tự phong như vậy. Ảnh Huyên Nguyễn