Penthouse 3 và những phim Hàn Quốc hứa hẹn bùng nổ trong tháng 6

Các phim Hàn Quốc ra mắt tháng 6. Ảnh: Lotte.
Các phim Hàn Quốc ra mắt tháng 6. Ảnh: Lotte.
Các phim Hàn Quốc ra mắt tháng 6. Ảnh: Lotte.
Lên top