“Ông trăm tuổi người Thụy Điển” hấp dẫn hơn 30.000 bạn đọc Việt

Buổi giới thiệu cuốn sách ”Ông trăm tuổi nhảy qua cửa sổ và biến mất” trong Tuần Văn hóa Châu Âu tại TPHCM. Ảnh: Â.T
Buổi giới thiệu cuốn sách ”Ông trăm tuổi nhảy qua cửa sổ và biến mất” trong Tuần Văn hóa Châu Âu tại TPHCM. Ảnh: Â.T