"Ông Tây móc cống" được vinh danh với Giải thưởng Bùi Xuân Phái 2016