Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ông đồ “múa bút” không ngơi tay ngày đầu năm mới