Ồn ào Thủy Tiên - Công Vinh bị "mời lên công an làm việc": Thực hư ra sao?

Thủy Tiên - Công Vinh. Ảnh: NSCC.
Thủy Tiên - Công Vinh. Ảnh: NSCC.
Thủy Tiên - Công Vinh. Ảnh: NSCC.
Lên top