Ồn ào Sơn Tùng - Thiều Bảo Trâm: Thích nghệ sĩ vì sản phẩm hay đời tư?

Ồn ào của Sơn Tùng M-TP và Thiều Bảo Trâm gây xôn xao. Ảnh: MTP, NSCC.
Ồn ào của Sơn Tùng M-TP và Thiều Bảo Trâm gây xôn xao. Ảnh: MTP, NSCC.
Ồn ào của Sơn Tùng M-TP và Thiều Bảo Trâm gây xôn xao. Ảnh: MTP, NSCC.
Lên top