Ồn ào sau chuyện nhận con nuôi của nghệ sĩ Việt

Các nghệ sĩ Việt từng nhận con nuôi. Ảnh: NSCC, CTCC.
Các nghệ sĩ Việt từng nhận con nuôi. Ảnh: NSCC, CTCC.
Các nghệ sĩ Việt từng nhận con nuôi. Ảnh: NSCC, CTCC.
Lên top