Ở chiến trường nghe những tiếng bom rất nhỏ

Nhà văn Trần Thị Thắng (trái) những ngày ở chiến trường.
Nhà văn Trần Thị Thắng (trái) những ngày ở chiến trường.
Nhà văn Trần Thị Thắng (trái) những ngày ở chiến trường.
Lên top