NXB Kim Đồng mang đến Hội sách Hà Nội 10 vạn cuốn sách