Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nữ nhà báo Xuân Phong và một tấm lòng với lịch sử