Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nữ hoàng nhạc pop Sandra từ chối nhiều show để đến Việt Nam biểu diễn