Nữ doanh nhân “say” quan họ

Nét quan họ vùng Việt Yên- Bắc Giang. Ảnh: Hoàng Thương
Nét quan họ vùng Việt Yên- Bắc Giang. Ảnh: Hoàng Thương
Nét quan họ vùng Việt Yên- Bắc Giang. Ảnh: Hoàng Thương
Lên top