Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nữ danh ca Khánh Ly: "Tôi là người giàu kỷ niệm"

Danh ca Khánh Ly
Danh ca Khánh Ly