NTK Minh Châu: Tôi có lỗi nếu không thể thiết kế những chiếc áo dài tuyệt phẩm

Những thiết kế áo dài của Minh Châu. Ảnh: B.L
Những thiết kế áo dài của Minh Châu. Ảnh: B.L
Những thiết kế áo dài của Minh Châu. Ảnh: B.L
Lên top