NSƯT Xuân Bắc chủ động “xin” làm khách mời trong “Cuộc hẹn cuối tuần”

NSƯT làm khách mời trong "Cuộc hẹn cuối tuần". Ảnh: VTV
NSƯT làm khách mời trong "Cuộc hẹn cuối tuần". Ảnh: VTV
NSƯT làm khách mời trong "Cuộc hẹn cuối tuần". Ảnh: VTV
Lên top