NSƯT Quốc Trụ - thầy dạy nhạc của Thanh Lam, Mỹ Tâm qua đời vì COVID-19

NSƯT Quốc Trụ từng là thầy dạy nhạc của Mỹ Tâm, Thanh Lam. Ảnh: GĐCC.
NSƯT Quốc Trụ từng là thầy dạy nhạc của Mỹ Tâm, Thanh Lam. Ảnh: GĐCC.
NSƯT Quốc Trụ từng là thầy dạy nhạc của Mỹ Tâm, Thanh Lam. Ảnh: GĐCC.
Lên top