NSƯT - nhạc sĩ gạo cội Khải Hoàn qua đời sau thời gian điều trị COVID-19

NSƯT- nhạc sĩ Khải Hoàn. Ảnh: GĐCC.
NSƯT- nhạc sĩ Khải Hoàn. Ảnh: GĐCC.
NSƯT- nhạc sĩ Khải Hoàn. Ảnh: GĐCC.
Lên top