NSƯT Đăng Dương: Quyết làm show, dù phải... “cắm sổ đỏ”