NSƯT Bùi Công Duy trình diễn độc tấu trong "The Great German Three B’s"

NSƯT Bùi Công Duy sẽ tái ngộ với khán giả Thủ đô trong đêm hoà nhạc “The Great German Three B’s”. Ảnh: BTC
NSƯT Bùi Công Duy sẽ tái ngộ với khán giả Thủ đô trong đêm hoà nhạc “The Great German Three B’s”. Ảnh: BTC
NSƯT Bùi Công Duy sẽ tái ngộ với khán giả Thủ đô trong đêm hoà nhạc “The Great German Three B’s”. Ảnh: BTC
Lên top