NSND Vương Hà: “Con tằm đến chết vẫn còn vương tơ”

NSND Vương Hà (bên phải) trong vở "Thầy Ba Đợi".Ảnh: NVCC
NSND Vương Hà (bên phải) trong vở "Thầy Ba Đợi".Ảnh: NVCC
NSND Vương Hà (bên phải) trong vở "Thầy Ba Đợi".Ảnh: NVCC
Lên top