NSND Thanh Ngân: Tôi mang ơn NSND Lệ Thuỷ mà không biết làm sao để đền đáp!

NSND Thanh Ngân nói về NSND Lệ Thủy. Ảnh: NSCC.
NSND Thanh Ngân nói về NSND Lệ Thủy. Ảnh: NSCC.
NSND Thanh Ngân nói về NSND Lệ Thủy. Ảnh: NSCC.
Lên top