NSND Sỹ Tiến: Người tận hiến

Chân dung NSND Sỹ Tiến - ảnh và ký họa của họa sĩ, điêu khắc gia Diệp Minh Châu (1919 - 2002, Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1996) vẽ năm 1975, mừng Sỹ Tiến tuổi 60.
Chân dung NSND Sỹ Tiến - ảnh và ký họa của họa sĩ, điêu khắc gia Diệp Minh Châu (1919 - 2002, Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1996) vẽ năm 1975, mừng Sỹ Tiến tuổi 60.
Chân dung NSND Sỹ Tiến - ảnh và ký họa của họa sĩ, điêu khắc gia Diệp Minh Châu (1919 - 2002, Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1996) vẽ năm 1975, mừng Sỹ Tiến tuổi 60.
Lên top