NSND Như Quỳnh hoá thân bà mẹ ba miền trong "Ly rượu mừng"

NSND Như Quỳnh hóa thân thành bà mẹ quê.
NSND Như Quỳnh hóa thân thành bà mẹ quê.
NSND Như Quỳnh hóa thân thành bà mẹ quê.
Lên top