NSND Lệ Thủy và Thanh Tuấn thời hoàng kim: Hát ở giữa ruộng vì không đủ chỗ

NSND Lệ Thủy và Thanh Tuấn hội ngộ. Ảnh: NSCC.
NSND Lệ Thủy và Thanh Tuấn hội ngộ. Ảnh: NSCC.
NSND Lệ Thủy và Thanh Tuấn hội ngộ. Ảnh: NSCC.
Lên top