NSND Lệ Thủy và chuyện lên xe hoa với ông xã ở tuổi 25: Giao kèo khắt khe

NSND Lệ Thủy kết hôn với ông xã ở tuổi 25. Ảnh: NSCC.
NSND Lệ Thủy kết hôn với ông xã ở tuổi 25. Ảnh: NSCC.
NSND Lệ Thủy kết hôn với ông xã ở tuổi 25. Ảnh: NSCC.
Lên top