NSND Lệ Thủy kể chuyện từng hụt giải thưởng danh giá chỉ vì... chưa đủ tuổi

NSND Lệ Thủy thời trẻ. Ảnh: NSCC.
NSND Lệ Thủy thời trẻ. Ảnh: NSCC.
NSND Lệ Thủy thời trẻ. Ảnh: NSCC.
Lên top