NSND Lê Khanh: "Anh Hoàng Dũng bảo bao nhiêu xui xẻo anh gánh cả rồi"

NSND Lê Khanh và cố NSND Hoàng Dũng đóng người tình của nhau trên màn ảnh. Ảnh: ĐPCC.
NSND Lê Khanh và cố NSND Hoàng Dũng đóng người tình của nhau trên màn ảnh. Ảnh: ĐPCC.
NSND Lê Khanh và cố NSND Hoàng Dũng đóng người tình của nhau trên màn ảnh. Ảnh: ĐPCC.
Lên top