NSND Kim Cương 60 năm làm từ thiện và mong ước bảo trợ 200 trẻ mồ côi

NSND Kim Cương có  đến 60 năm làm từ thiện. Ảnh: NSCC.
NSND Kim Cương có đến 60 năm làm từ thiện. Ảnh: NSCC.
NSND Kim Cương có đến 60 năm làm từ thiện. Ảnh: NSCC.
Lên top