NSND Huỳnh Nga vui mừng đón nhận nhà mới hơn 2 tỷ

Vợ chồng NSND Huỳnh Nga cười mãn nguyện trong căn hộ mới
Vợ chồng NSND Huỳnh Nga cười mãn nguyện trong căn hộ mới